Zaken doen in BRICS+

Zaken doen in BRICS+

Een samenhangend geopolitiek blok, waarvan de regeringen jaarlijks bijeenkomen op formele toppen en multilateraal beleid coördineren. Binnen dit verband vinden voortdurend werkgroepen, fora en conferenties plaats, obv jaarlijkse roulatie georganiseerd door een van de lidstaten.

BRICS trekt een steeds groter aantal aanhangers en gelijkgestemde landen aan die de onderliggende principes delen, namelijk soevereine gelijkheid, respect voor het gekozen pad van ontwikkeling, wederzijdse afweging van belangen, openheid, consensus, het streven om een multipolaire internationale orde en een eerlijk mondiaal financieel en handelssysteem te vormen, en het nastreven van collectieve oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen van onze tijd.

De huidige 10 lidstaten zijn: Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, Egypte, Ethiopië, Iran, Saudi-Arabië en Verenigde Arabische Emiraten.

Sinds 2006 hebben China, Rusland, Brazilië, India en Zuid-Afrika samenwerking opgebouwd en ondersteund op verschillende gebieden, waaronder het bedrijfsleven. Het midden- en kleinbedrijf is een drijvende kracht achter de economische ontwikkeling, aangezien het bedrijfsleven de belangrijkste factor is bij de vorming van een concurrerend klimaat en de ontwikkeling van een markteconomie. Dientengevolge draagt het bij tot een gelijktijdige toename van de werkgelegenheid en een verbetering van het sociale milieu. De BRICS-landen bieden kansen voor kleine en middelgrote bedrijven, niet alleen voor de BRICS-leden, maar ook voor andere landen van de wereld.

Factoren zoals gemak van zakendoen, registratie van onroerend goed, belastingwetgeving, geloofwaardigheid, infrastructuur, procedures voor bedrijfsregistratie beïnvloeden de kansen voor bedrijven om succesvol te opereren in een bepaald land.

Op onderstaande sub-pagina’s wordt van de afzonderlijke BRICS-leden een beschouwing, analyse en vergelijk van zakelijke kansen gegeven.

Er is een analyse gemaakt van het zakendoen in de BRICS-landen en zakelijke kansen voor buitenlandse bedrijven wanneer ze de BRICS-landen binnenkomen zijn geïdentificeerd. Het beste en gemakkelijkste land onder de BRICS-leden om zaken te doen in veel indexen en parameters is gebleken Rusland te zijn, gevolgd door de Volksrepubliek China, India, Zuid-Afrika en Brazilië.

(Bron: InfoBrics)

Nadere Informatie

Brazilië

Rusland

India

China

Zuid-Afrika

Nuttige Links

Reacties zijn gesloten.