Armenië

Armenië

#112 $ 52,666 (mln.) GDP 2022 PPP

bron, Wereld Bank, 1 Juli 2023

bevolking 2.780.000

Met een gemiddeld jaarinkomen van 5.960 USD is Armenië een van de hogere middeninkomenslanden.

ENKELE KENMERKEN

Bestaande handelsovereenkomsten EAEU – Euraziatische Economische Unie

Armenië heeft een “open deur” investeringsbeleid afgekondigd, dat is vastgelegd in de wet “On Foreign Investments” en in het investeringsbeleid van Armenië. De Republiek Armenië heeft een van de meest open investeringsregimes van alle opkomende markten.

STIMULANSEN VOOR INVESTERINGEN

Buitenlandse investeerders kunnen profiteren van de volgende investeringsstimulansen:

1. Eigendom: 100% eigendom toegestaan.

2. Toelating: Er is geen screening en geen specifieke autorisatie vereist voor het doen van een investering.

3. Grondbezit: Bedrijven die door een buitenlander in Armenië zijn geregistreerd, hebben het recht om land te kopen. Hoewel buitenlandse burgers geen land mogen bezitten in Armenië, krijgen ze langlopende huurcontracten aangeboden.

4. Invoer: Voor investeringsprojecten worden btw-betalingen voor ingevoerde goederen van meer dan 300 miljoen AMD met drie jaar uitgesteld.

5. Uitvoerrechten en -beperkingen: Geen.

6. Export-btw. Het nultarief in Armenië is van toepassing op goederen en diensten die worden geëxporteerd onder de douaneregelingen “Vrije omzet” en “Wederuitvoer”.

7. Investeringsgaranties. In het geval van wetswijzigingen kunnen buitenlandse investeerders kiezen welk recht zij willen gebruiken voor een termijn van maximaal vijf jaar (grootvaderclausule van vijf jaar)

8. Vrije Economische Zones. Bedrijven die actief zijn in vrije economische zones zijn volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting, onroerendgoedbelasting, winstbelasting en douanerechten, evenals btw voor diensten die worden geleverd aan de organisator en exploitant en producten op het grondgebied van de vrije economische zone. Bij het bepalen van het belastbaar inkomen van een belastingplichtige die gedurende een volledig jaar exploitant van een vrije economische zone is, wordt het totale inkomen verminderd met het bedrag van de inkomsten uit activiteiten die in de vrije economische zone worden uitgevoerd.

9. Controle op de uitwisseling. Gratis wisselen van vreemde valuta.

10. Overmaking. Geen beperkingen op overmakingen.

Nuttige Links

Reacties zijn gesloten.